Chemie / BRZO

Omdat Veiligheid Voorop staat.
Maar geldt dat ook voor Sociale Veiligheid?

Werken aan sociale veiligheid

In de chemiesector en voor BRZO-bedrijven (bedrijven met een Bijzonder Risico op Zware Ongevallen) staat veiligheid voorop. Het voorkomen van (zware) ongevallen is topprioriteit. Maar hoe bereik je dat alle medewerkers zich veilig gedragen? Mijn overtuiging is dat sociale veiligheid hierin een cruciale rol speelt. Wanneer een bedrijfscultuur sociaal veilig is, zullen mensen zich makkelijker uitspreken over onveilige situaties. Waar bij chimpansees en gorilla’s de alfaman, respectievelijk de zilverrug de taak heeft om de groep veilig door het leven te laten gaan, is dat bij chemie- en BRZO-bedrijven de verantwoordelijkheid van het Managementteam (MT).