Woerdense ZZP-ers nemen voorsprong op concurrentie

Download PDF
Zooom zelfstandig professionals in Woerden

Zooom ZZP Collectief Woerden

U kunt zich vast nog wel een situatie herinneren waarin u een gesprek voerde dat niet helemaal lekker verliep. Maar kon u achteraf de vinger op de zere plek leggen? Bewust Zoo! laat haar deelnemers ervaren op welke manier de communicatie in zo’n geval kan worden vlotgetrokken. Hierdoor ontstaat verbinding tussen collega’s, maar ook tussen ondernemer en (potentiële) klant.Op 18 september 2014 hebben 15 leden van Zooom ZZP Collectief Woerden zeer actief deelgenomen aan de workshop Leren van Apen: Samenwerken. In de goed uitgeruste zaal van InOffice in Woerden ging het over samenwerking tussen ZZP-ers onderling en samenwerking tussen ZZP-ers en hun klanten en potentiële opdrachtgevers. Centrale vraag was: op welke manier kan ik een zakelijk gesprek succesvol laten verlopen? Om allereerst het bewustzijn te prikkelen, werd een link gelegd naar het gedrag dat (mens)apen vertonen. Zij kunnen door sterk non-verbaal gedrag duidelijk maken wat hun bedoeling is. Door dit gedrag objectief te observeren krijg je een beeld van de mogelijkheden om zelf de door apen gebruikte methoden toe te passen. Om ons eigen gedrag vervolgens beter te begrijpen werd een kijkje in het menselijk brein genomen. Drie centra in de hersenen zijn verantwoordelijk voor drie hoofdvormen van gedrag. Deze vormen kunnen worden gekoppeld aan drie stijlen. Wanneer je in staat bent naast je eigen stijl ook de overige twee stijlen te leren herkennen, dan kun je met iedereen een goed gesprek hebben. Om een gesprek succesvol te laten verlopen hoeft dan alleen nog een stevige en objectieve brug tussen de eigen stijl en die van de gesprekspartner te worden geslagen.

Actief in Woerden

Wie gaat er winnen?

Aan de hand van creatieve werkvormen werd deze theorie inzichtelijk gemaakt. De Zooom-leden konden middels het samenwerken in een spel ervaren hoe het is  om met iemand samen te werken of tegen iemand te spelen met een andere stijl dan zijzelf hebben. Door goed en bewust gebruik te maken van de opgedane kennis en ervaring wordt een voorsprong op de concurrentie gerealiseerd. De deelnemers gingen met een rugzak vol nieuwe inzichten en positieve motivatie naar huis.

Bewust Zoo! bedankt Zooom voor de uitnodiging om deze leerzame en interactieve avond te verzorgen. Wordt vervolgd…