Natuurlijk leiderschap verhoogt veiligheid chemiesector

Download PDF
Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop: vergroten van de veiligheid binnen de chemische sector

Veiligheid Voorop is de titel van het programma van de gezamenlijke brancheorganisaties van chemische bedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat in samenwerking met VNO-NCW wordt ingevuld en uitgevoerd. Doel is om de kans op grote incidenten bij bedrijven met een bijzonder risico op zware ongevallen (BRZO, denk aan Chemie-Pack en Shell Moerdijk) in de toekomst te verkleinen. Een van de belangrijke thema’s is Veiligheid en Leiderschap.

Veiligheid voor leiderschap

Daniel Seesink van het Rotterdamse Bewust Zoo! heeft in het kader van een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgeschreven wedstrijd een essay geschreven met de veelzeggende titel De Biologische Kijk op Veiligheid en  Leiderschap. De beste essays, waaronder die van Daniel Seesink, worden gebundeld en uitgegeven, zodat CEO’s en managers van bedrijven in de chemische sector inspiratie kunnen opdoen om hun bedrijven veiliger te leiden. Op 6 november aanstaande zullen de gebundelde essays tijdens de Veiligheidsdag voor BRZO-bedrijven worden gepubliceerd en uitgereikt…

 

Lees het volledige persbericht van Bewust Zoo! op Rijnmond Business via http://bit.ly/1qWgkin.