Observeren kun je leren

Download PDF
Observeren kun je leren

Wat zie jij?

Betrap je jezelf er wel eens op dat je net iets te snel een oordeel geeft over iemands gedrag? De eerste indruk die je van iemand krijgt bepaalt veel over hoe de communicatie met die persoon verder zal verlopen. Wat helpt is onderscheid te maken tussen feitelijke waarneming en het vormen van een mening. Denk eens terug aan de biologieles op de middelbare school, tweede klas. Je voert een experiment uit en moet daarbij een verslag schrijven. Een van de onderdelen van dit verslag is waarnemingen. Een tweede onderdeel conclusies. Hoe vaak heb jij deze twee onderdelen met elkaar verward of met elkaar verweven?

De waarnemingen die je in het dagelijks leven doet worden vaak erg makkelijk en snel verwerkt tot een conclusie over iemands persoonlijkheid, die in veel gevallen later moet worden bijgesteld. Om op een objectieve manier tot een beeld van iemands voorkeursstijl voor communiceren te komen, is observeren (waarnemen) een onmisbaar hulpmiddel.

Op welke manier communiceert iemand bij voorkeur? Met welke collega’s gaat iemand lunchen? Welke plaatst neemt iemand in bij de koffieautomaat? Welke non-verbale kenmerken vertoont iemand?

Wanneer bepaalde gedragingen herkenbaar worden en regelmatig terugkeren, dan kunnen hieraan voorzichtige conclusies over iemands voorkeursgedrag worden verbonden. De eerste indruk zou dan best eens bijgesteld moeten kunnen worden.

Mensapen, zoals chimpansees en gorilla’s uiten zich voornamelijk via duidelijke non-verbale communicatie. Er worden wel geluiden gebruikt om de boodschap kracht bij te zetten, maar er is geen sprake van een ontwikkeld spraakvermogen, zoals dat bij ons wel het geval is. Omdat deze apen genetisch zo dicht bij de mens staan (99% hetzelfde DNA), vormen zij een inspirerende en herkenbare bron om te leren observeren.

Welke apen gaan met elkaar eten? Welke plaats nemen apen ten opzichte van elkaar in binnen het verblijf? Welke non-verbale kenmerken vertonen apen in hun onderlinge communicatie?

Wil je ook leren observeren? Kom dan naar een van de workshops van Bewust Zoo! in de mooiste dierentuinen van Nederland of vraag naar de mogelijkheden om voor jouw bedrijf een lezing of workshop te verzorgen.