DOE JE BEWUST ZOO?

GEDRAG VAN AAP TOT MENS

Waarom vertonen mensen gedrag waarmee ze hun doelen voorspelbaar niet gaan halen?
Daar hoef je bij de apen niet mee aan te komen…

Lezing

Professioneel Vlooien Doe Je Zoo

Wat kunnen wij leren van apen over ons eigen gedrag in tijden van verandering?

Over oeroude en diepgewortelde basis-triggers voor gedrag

Over politiek en wederzijdse, maar ook tegenstrijdige belangen

Over leven in een groep en de sociale verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt

Over samen werken aan sociale veiligheid

Over omgaan met gedrag in een steeds veranderende omgeving

Over wederzijdse afhankelijkheid en persoonlijk leiderschap

Ik ben te boeken via Speakers Academy. Bezoek mijn profiel of check mijn beschikbaarheid voor het verzorgen van een lezing op jouw bijeenkomst of event.

Basisplan Bewust Gedrag

Praktisch Gedragsadvies voor het MKB

Wil je beter begrijpen waarom de live-communicatie tussen jou en je collega’s en die tussen collega’s onderling soms zo moeizaam verloopt? Wil je beter kunnen voorsorteren op hoe gesprekken met en tussen collega’s zullen gaan? Wil je – kortom – meer grip op de interne communicatie krijgen, zodat de energie kan worden gestoken in het halen van de jaardoelen?

Neem dan contact op om een kennismakingsgesprek te plannen. In dit (online) gesprek van 60 minuten bepalen we de exacte pijnpunten en de hulpvraag, waarna we samen invulling geven aan het Basisplan Bewust Gedrag voor jouw bedrijf of organisatie. Zo maak je een vliegende start op weg naar meer vertrouwen en draagvlak voor de toekomstplannen binnen jouw snelgroeiende bedrijf.

De investering in dit adviesgesprek bedraagt eenmalig €95 ex btw.

Non-verbale Strategie Analyse

Welke impact heeft jouw non-verbale gedrag?

Wist je dat iedereen een Persoonlijk Non-Verbaal Repertoire (PNR) kent? Dit PNR ‘verraadt’ de interactiebehoefte die je in een gesprek met iemand hebt. Het PNR geeft inzicht in jouw persoonlijke profiel van communiceren. Want wanneer iemand niet aan jouw interactiebehoefte voldoet en vice versa, dan zet dat een prettige samenwerking onder druk.

In nauwe samenwerking met An Gaiser Consultancy (licentiehouder van de onderliggende, wetenschappelijk bewezen INSA-methode) maken we een analyse van het persoonlijke non-verbale repertoire van jou en je directe collega’s. Op basis van deze analyses geven we persoonlijk advies over de valkuilen die je in positieve en negatieve zin zult tegenkomen wanneer je met iemand in gesprek gaat die hetzelfde danwel een compleet ander PNR laat zien. Het zal de effectiviteit van de interne communicatie aanzienlijk verbeteren en bovenal zorgen voor meer begrip en een prettige(r) werksfeer.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op om een kennismakingsgesprek te plannen. In dit (online) gesprek van 60 minuten bepalen we de exacte hulpvraag, waarna we samen tot een plan komen om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke non-verbale strategie en in die van je directe collega’s.

Een impressie…

In mijn lezingen laat ik aan de hand van sprekende voorbeelden zien wat je kunt leren van apen over de invloed van jouw eigen non-verbale gedrag op anderen. Over alfamannen, zilverruggen en het onmisbare nut van vlooien.

De belangrijkste thema’s zijn vertrouwen, leiderschap en samenwerken in een sociaal veilige omgeving. Thema’s die rechtstreeks verband houden met bedrijfscultuur en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Ervaringen van klanten

Daniel allowed us to rethink the seemingly primal behaviour of primates, by letting us embrace the value of their social dynamics and how to interact with one another. If anything, Daniël’s ape-based talk made us realise it is far more primal to care about one another.

Lezing (Engels) voor young professionals

Daniël heeft vanuit een verrassende hoek vernieuwende inzichten gebracht over ons gedrag en de manier waarop wij (sociale) veiligheid creëren en waarborgen. Erg leerzaam en direct toepasbaar in de praktijk!

Online lezing

“Het LSA mini-Symposion is echt heel goed verlopen.

We hadden zo’n 260 deelnemers en de reacties van de mensen waren zo positief.

De bijdrage van Daniël werd zeer hoog gewaardeerd (hoger dan onze juridische sprekers) en de reacties waren heel lovend.

De deelnemers hebben duidelijk genoten van zijn bijdrage, zo zeer zelfs dat de bijdragen van de juridische sprekers daarbij een beetje verbleekten …”

Lezing

“Ik heb uit jouw verhaal heel veel dingen opgepikt waar ik in mijn functie veel profijt van ga hebben. Ik wil je daarvoor bedanken. Ik kan iedereen aanraden om deze presentatie tot zich te nemen. Die is van zeer veel meerwaarde voor de organisatie.”

Lezing

Mede door je lezing en je observatie, is deze dag een geweldig succes geworden. We hebben nog nooit zoveel leuke reacties mogen ontvangen op de diverse activiteiten van deze dag. Wij hebben de samenwerking en het onderling overleg als prettig ervaren en zullen, indien nodig in de toekomst, zeker weer gebruik van je maken of je aanbevelen aan derden.

Lezing i.c.m. workshop en observeren gedrag in Diergaarde Blijdorp

Wat mij aansprak was de link naar concrete voorbeelden en de koppeling van apengedrag naar menselijk gedrag. Dat werd vertaald naar organisaties en wat het betekent voor jou in je werk. Dat maakt het toepasbaar en heel actueel.

Masterclass + observeren van de apen in Ouwehands Dierenpark Rhenen